Η εταιρεία μας

Η AIGLON Α.Ε., μέλος του Ομίλου Εταιρειών Συγγελίδης, ιδρύθηκε το 1970 και είναι ο επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των μαρκών του Ομίλου STELLANTIS – Peugeot, Citroën & DS Automobiles –  στην  Ελλάδα.

Η Aiglon εισάγει και διανέμει τα τρία εμπορικά σήματα Peugeot, Citroën και  DS Automobiles μέσω ξεχωριστών αποκλειστικών δικτύων σημείων πώλησης και εξυπηρέτησης. Και τα τρία εμπορικά σήματα επιτυγχάνουν  συνεχώς υψηλότερο μερίδιο αγοράς από το μέσο μερίδιο αγοράς των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Η Aiglon ήταν ο πρώτος όμιλος αυτοκινήτων στην Ελλάδα που εφάρμοσε τα πρότυπα ISO 9002, ISO 9001 και ISO 14000 σε όλες τις δραστηριότητές της. Και τα τρία εμπορικά σήματα έχουν έναν πολύ υψηλό δείκτη ικανοποίησης πελατών που υπερβαίνει το μέσο ευρωπαϊκό δείκτη ικανοποίησης πελατών.

Η πλήρης γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με το μοναδικό μείγμα στυλ, τεχνολογίας, καινοτομίας και οικονομίας σε συνδυασμό με την τεχνογvωσία της Aiglon και την ηγεσία της οικογένειας Συγγελίδη εγγυώνται ότι και οι τρεις μάρκες αυτοκινήτων θα παραμείνουν σημεία αναφοράς στην Ελλάδα.