Το όραμά μας είναι μία Εταιρεία:

 • Mε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική αγορά.
 • Mε ποιότητα υπηρεσιών τέτοια που να υπηρετεί τις αξίες της STELLANTIS, να βοηθά στη διατήρηση πιστών Πελατών και να παράγει με συνέπεια επιχειρηματικά αποτελέσματα.
 • Mε ένα Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών που μπορεί να προσφέρει στους Έλληνες οδηγούς πλήρεις και ποιοτικές υπηρεσίες πώλησης αυτοκινήτων και τεχνικής υποστήριξης After Sales.
 • Που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσα από διαδικασίες και συστήματα με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
 • Που θα συμβάλλει ώστε οι μάρκες μας να κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων κατασκευαστών στις πανευρωπαϊκές έρευνες ικανοποίησης.

Η Στρατηγική μας:

 • Να αναγνωρίζουμε, να αναλύουμε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας.
 • Να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τα σημεία επαφής με τον Πελάτη, στον σωστό χρόνο και σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • Να εφαρμόζουμε συστηματικά τις Λειτουργικές Προδιαγραφές για τις Πωλήσεις και το After Sales, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί από την STELLANTIS.
 • Να εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001.
 • Να εκπαιδεύουμε και να υποστηρίζουμε το Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών των Μαρκών μας στην εφαρμογή των Απαραίτητων Διαδικασιών, των Λειτουργικών Προδιαγραφών  και στα Συστήματα των Μαρκών.
 • Να αναπτύσσουμε επιχειρηματική και ανταγωνιστική νοοτροπία με επίκεντρο την ικανοποίηση του πελάτη στην Εταιρεία και στο Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών των Μαρκών μας.
 • Να συμμετέχουμε σε ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες αγοράς με επίκεντρο τους πελάτες των Μαρκών μας και την ικανοποίησή τους.